ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบนายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

121496 - Copy 121498 - Copy 121497 - Copy76801 - Copy 76802 - Copy 76803 - Copy