ประกาศโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   ประกาศโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑