ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

รายละเอียดตามเอกสาร(download)

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010