การประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR Online

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ปฏิบัติการเชิงรุก การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด 145 โรงเรียน ในรูปแบบ SAR online เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

โปรดคลิ๊กที่รูป เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

ปฏิบัติการเชิงรุก การประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR Online