สพป.มหาสารคาม เขต 3 ชู 5 ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560

นายประสพสุข  หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3  ชู 5 ประเด็น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง 

คลิ๊กที่รูป เพื่อชมภาพเคลื่อนไหว

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ชู 5 ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560