เว็บไซต์บริการ Archive

 • กำลังโหลด…

  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

  กำลังโหลด…

  Continue Reading...

 • กลุ่มงานใน สพป.มหาสารคาม เขต 3            กลุ่มอำนวยการ        กลุ่มนโยบายและแผน        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        กลุ่มบริหารงานบุคคล        กลุ่มพัฒนาครู […]

  กลุ่มงานใน สพป.มหาสารคาม เขต 3

  กลุ่มงานใน สพป.มหาสารคาม เขต 3            กลุ่มอำนวยการ        กลุ่มนโยบายและแผน        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        กลุ่มบริหารงานบุคคล        กลุ่มพัฒนาครู […]

  Continue Reading...

 • เว็บไซต์โรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3                 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหัวขัว โรงเรียนบ้านเลิงบัว โรงเรียนบ้านเลิงใต้ โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง โรงเรียนบ้านโชคชัย โรงเรียนบ้านศรีสุข                   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง […]

  เว็บไซต์โรงเรียน

  เว็บไซต์โรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3                 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหัวขัว โรงเรียนบ้านเลิงบัว โรงเรียนบ้านเลิงใต้ โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง โรงเรียนบ้านโชคชัย โรงเรียนบ้านศรีสุข                   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง […]

  Continue Reading...

 • - สพฐ. - หนังสือจาก สพฐ. - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย - เว็บไซต์โรงเรียน

  เว็บไซต์เครือข่าย ประชาสัมพันธ์

  - สพฐ. - หนังสือจาก สพฐ. - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์ศูนย์เครือข่าย - เว็บไซต์โรงเรียน

  Continue Reading...